header

 

Linky


KROS, s.r.o. - tvorca programu HYPO na ohodnocovanie nehnuteľností

www.kros.sk

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banky na Slovensku

www.banky.sk

Online porovnanie Hypoték, Pôžičiek, Účtov, Sporenia

www.financnahitparada.sk

Všetko o vyvlastňovaní na Slovensku

www.vyvlastnenie.sk

Zbierka zákonov

www.zbierka.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk

JASPI - jednotný automatizovaný systém právnych informácií (zákony, vyhlášky, znalci, tlmočníci, prekladatelia)

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave

www.usz.sk

Ústav súdneho inžinierstva v Žiline

www.usi.sk

Štatistického úradu Slovenskej republiky

www.statistics.sk

Mestská a obecná štatistika

http://app.statistics.sk/mosmis/sk/text_verzia/run_text.html

Portál o urbanizme, územnom plánovaní a tvorbe krajiny na Slovensku

www.uzemneplany.sk

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

http://www.vupop.sk/

Pôdne mapy Slovenska - Informačný systém o poľnohospodárskej pôde

http://www.podnemapy.sk/

Zriadenie vlastnej vebovej stránky ľahko, rýchlo a bezplatne

http://www.weblahko.sk/

Obchodný register SR

http://www.orsr.sk

Živnostenský register SR

http://www.zrsr.sk

SK NIC (register .sk domén) - stránka venovaná správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk

http://www.sk-nic.sk

EuRid (register .eu domén) - stránka venovaná správe internetovej domény najvyššej úrovne .eu

www.eurid.eu

RipeNet (register IP adries) - jeden z piatich regionálnych internetových registrov

http://www.ripe.net

Zoznam členov Komory geodetov a kartografov

http://www.kgk.sk/Zoznam_cl/zoznam_cl.php

Slovenská komora stavebných inžinierov

www.sksi.sk

Notárská komora Slovenskej republiky

www.notar.sk

Slovenský ústav technickej normalizácie

www.sutn.sk

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

www.unms.sk

Informačný portál o obciach a mestách Slovenska

http://www.obce.info/sk

http://www.e-obce.sk/