header

 

Pre ohodnotenie rozostavaného bytu sú potrebné nasledovné podklady:

1. List vlastníctva - na rozostavaný byt v dome (môže byť vytvorený aj z www.katasterportal.sk)

2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí rozostavaný dom v ktorom sa rozostavaný byt nachádza (môže byť vytvorená aj z www.katasterportal.sk)

3. Stavebné povolenie na dom - má ho staviteľ domu alebo vlastník zapísaný na liste vlastníctva alebo sa nachádza aj na stavebnom úrade (potrebné, aby bola na ňom vyznačená právoplatnosť )

4. Zmluva o výstavbe - má ju staviteľ domu alebo vlastník zapísaný na liste vlastníctva

5. Pôdorys bytu - má ho staviteľ domu alebo vlastník zapísaný na liste vlastníctva