header


Poistenie na zodpovednosť z výkonu činnosti znalca

Za zodpovednosť z výkonu činnosti znalca som poistený v súlade s podmienkou § 9, ods. (3) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, pričom limit môjho poistného plnenia za jednu poistnú udalosť je 33.200,- € (1.000.000,- Sk).


Poistenie je realizované v rámci hromadnej poistnej zmluvy v poisťovni Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Kontaktnou osobou pre toto poistenie je Mgr. Vladimír Maxa, mobil +420 777 97 27 33, fax: +420 491 611 675. Najrýchlejší kontakt je cez e-mailovú adresu ( vladimir.maxa@casensky-hlavaty.cz alebo maxa@wnet.cz )


Výpis zo Zmluvy o poistení znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Všeobecné poistné podmienky

Zvláštne poistné podmienky